péče  láska  úcta  hodnoty  tradice                                      

NEVZDĚLÁVEJTE SVÉ DÍTĚ, ABY BYLO BOHATÉ, VZDĚLÁVEJTE HO, ABY BYLO ŠŤASTNÉ, PROTOŽE AŽ VYROSTE, BUDE ZNÁT HODNOTU VĚCÍ, NE JEJICH CENU...


Co jsou naše priority?

Lehčí start do života

Víme, že není lehké opustit, byť na pár hodin, své děti. Chceme tento krok do života Vašim dětem ulehčit. Pomoci nám v tom určitě může znalost a úsilí kvalitních pedagogů, ucelená  koncepce, ale i Vaše péče a spolupráce s námi. Při výchově, rozvoji poznání a dovedností vsázíme na naše znalosti psychomotorického vývoje dítěte a na malý počet dětí ve skupině. 

Hra a poznání

Nechceme děti zahltit hračkami, zvolili jsme jednoduchou, i když pro nás o to obtížnější cestu v edukaci Vašich dětí nejen na základě naší zkušenosti s vlastními dětmi. Pečující osoby jsou vysokoškolsky vzdělaní pedagogové a maminky. Při tvorbě interiéru jsme kladli důraz na detail, přírodní prvky a na takové vybavení a hračky, které v dětech vzbuzují touhu chtít si hrát a zkoumat.

Rodinný, individuální přístup

Maximální počet 6 dětí na jednoho pedagogického pracovníka - chceme předávat své vědomosti a um s láskou a s individuálním přístupem a vážíme si toho, že můžeme být na důležitém začátku poznání Vašeho dítěte. Jsme si vědomi zodpovědnosti za výsledek naší práce a důvěry rodičů v nás vložené. Svým přístupem k Vašim dětem se budeme snažit zajistit co nejpřirozenější přechod dítěte od rodičů do velkého světa.

        Výchovné cíle aneb děti jsou děti                    a ne malí dospělí ...

Usilujeme o výchovu respektující individualitu dítěte a osobnost jedince, i když nejsme Montessori. Chceme, aby nám děti z DUMÍNKU důvěřovaly - jako děti, byly zvídavé - jako děti, v rámci individuálních možností byly samostatné - jako děti, respektovaly ostatní - jako děti, ...aby čas prožitý u nás byl pro děti podnětný, obohacující a cítily se zde bezpečně a spokojeně. Věříme, že pro tento náš cíl nepotřebujeme nejdražší, nejmodernější hračky a rodilé mluvčí.

Tradice a hodnoty

Ze zkušeností s dětmi víme, že se mnoho rodičů snaží o dodržování některých tradic, týkajících se koloběhu celého roku - Vánoce, Velikonoce, "Dušičky", apod... Myslíme si, že by byla škoda, kdyby toto bohatství našich rodičů a prarodičů bylo zapomenuto. Chceme v tom rodiče podporovat a aktivně se podílet s dětmi na jejich zachovávání. V současné době jsme ale svědky vytváření novodobých tradic a ty, které k našim kořenům patří, se vytrácejí. A to je velká škoda, protože se vzájemně ochuzujeme o společně strávené chvíle se spoustou legrace, úsměvů i rodinného štěstí. Jsme přesvědčeni o důležitosti uchovávání našich tradic, zvyků a hodnot, které jsou součástí naší země, kde žijeme.