Dětský umělecký institut  nespadá pod MŠMT

Provoz institutu  je  částečně hrazen z příspěvků rodičů.

POLODENNÍ DOCHÁZKA

7:00 - 11:45 hodin

CELODENNÍ DOCHÁZKA

7:00 - 16:00 hodin

ZKRÁCENÁ či NEPRAVIDELNÁ        DOCHÁZKA

  1-4 dny v týdnu

           MĚSÍČNÍ DOCHÁZKA                      dle počtu dnů v týdnu

     1                         2                             3                             4                              5

polodenní                    polodenní                              polodenní                               polodenní                            polodenní  1.000 Kč/m               1.700 Kč/m                      2.600 Kč/m                      3.500 Kč/m                      4.400 Kč/m


celodenní                   celodenní                               celodenní                               celodenní                          celodenní  1.700 Kč/m                 2.600 Kč/m                         3.500 Kč/m                            4.400 Kč/m                    *5.300 Kč/m

.............................................................................................................................................................................................................................

 • V případě jednorázové platby na 6měsíců dopředu je z celkové částky odečtena sleva 10% (platí u docházky min. 3 celé dny v týdnu)
 • Sleva 10% u sourozence
 • V případě, že platíte daně v rámci zaměstnaneckého poměru nebo podnikání (OSVČ), můžete nárokovat vrácení zaplaceného školného při ročním zúčtování daně nebo při podání daňového přiznaní

.............................................................................................................................................................................................................................

JEDNORÁZOVÁ, NEPRAVIDELNÁ DOCHÁZKA  dle domluvy předem:  

                                                                                                              polodenní 250 Kč/den   celodenní 450 Kč/den

.............................................................................................................................................................................................................................

* uvedená cena platí pro děti starší 3 let. Dětem, které ještě neoslavily své 3. narozeniny a mají pravidelnou docházku  5dní v týdnu je cena ještě ponížena na částku max 5.000Kč, pokud nepřesáhne pobyt v DS 6h za den.

platné od 1. 9. 2023    Pro děti od 4 let

 • individuální logopedická diagnostika 
  individuální logopedická péče   

 • seznámení s anglickým jazykem (na základě logopedické diagnostiky)

Školné zahrnuje:

 • péči o dítě dle zvoleného rozsahu docházky
 • příspěvek na provoz DS
 • příspěvek na kvalifikovaný personál
 • úrazové pojištění dítěte
 • metodické, didaktické pomůcky a materiály
 • pitný režim po celou dobu pobytu dle potřeby dítěte
 • čerstvé ovoce jako doplněk stravy během dne
 • ​lůžkoviny, prostěradlo, povlečení a jejich výměnu, podložky              na lehátko
 • hygienické potřeby (toaletní papír, tekuté mýdlo, ručníky, papírové utěrky atd.)
 • fotodokumentaci

   

Školné nezahrnuje:

 • svačinky, obědy
 • vstupné a jízdné na akce pořádané pro děti - placené aktivity kulturní či sportovní
 • osobní potřeby dítěte (hřeben, vlhčené ubrousky, jednorázové - papírové pleny,) 
 • převlečení a přezůvky
 • individuální služby navíc Platby za individuální služby, jednorázovou nepravidelnou docházku a obědy za daný měsíc se platí jednorázově v hotovosti na konci daného měsíce.

Školné dle vybrané varianty docházky se platí v hotovosti nebo na účet a ve stejné měsíční výši po celý rok bez ohledu na počet volných dní v měsíci. Školné je splatné předem, do 15. dne v měsíci, který předchází měsíci docházky, za kterou se školné hradí. (např. platba za duben je splatná k 15. březnu)