Dětský umělecký institut  nespadá pod MŠMT

Provoz institutu  je  částečně hrazen z příspěvků rodičů.

POLODENNÍ DOCHÁZKA

7:00 - 11:45 hodin

CELODENNÍ DOCHÁZKA

7:00 - 16:00 hodin

ZKRÁCENÁ či NEPRAVIDELNÁ        DOCHÁZKA

  1-4 dny v týdnu

NÍŽE VYPSANÁ DOCHÁZKA A PLATBA JE URČENA DĚTEM STARŠÍM 3LET

    *DĚTI MLADŠÍ 3LET MAJÍ ZVYHODNĚNOU DOCHÁZKU I PLATBY

MĚSÍČNÍ DOCHÁZKA PRO DĚTI STARŠÍ 3LET      dle počtu dnů v týdnu

     1                         2                             3                             4                              5

polodenní                    polodenní                              polodenní                               polodenní                            polodenní  1.800 Kč/m               2.700 Kč/m                      3.600 Kč/m                        4.500 Kč/m                    5.400 Kč/m


celodenní                   celodenní                               celodenní                               celodenní                        celodenní  2.800 Kč/m                 3.700 Kč/m                         4.600 Kč/m                            5.500 Kč/m                    6.400 Kč/m

.............................................................................................................................................................................................................................

 • V případě jednorázové platby na 6měsíců dopředu U DĚTÍ STARŠÍCH 3LET je z celkové částky odečtena sleva 10% (platí u docházky min. 3 celé dny v týdnu)
 • Sleva 10% u sourozence
 • V případě, že platíte daně v rámci zaměstnaneckého poměru nebo podnikání (OSVČ), můžete nárokovat vrácení zaplaceného školného při ročním zúčtování daně nebo při podání daňového přiznaní

.............................................................................................................................................................................................................................

JEDNORÁZOVÁ, NEPRAVIDELNÁ DOCHÁZKA  dle domluvy předem:  

                                                                                                              polodenní 250 Kč/den   celodenní 450 Kč/den

.............................................................................................................................................................................................................................


MĚSÍČNÍ DOCHÁZKA PRO DĚTI MLADŠÍ 3LET dle počtu dnů v měsíci

*  DĚTI MLADŠÍ 3LET (Děti, které do 1. 9. 2024 ještě neoslavily své 3. narozeniny) MAJÍ PŘEDNOSTNÍ MOŽNOST REZERVACE DOCHÁZKY S NÁSLEDNOU PLATBOU JEN ZA REÁLNĚ ODCHOZENÉ DNY. 

1 -3 dny v měsíci- 450Kč/den     4 dny v měsíci- 1.800Kč     5 dní v měsíci- 1.800+250Kč  6 dní v měsíci- 1.800+450Kč  7-8dnů v měsíci- 2.700Kč   9-10dnů v měsíci- 1.700+250Kč   11dnů v měsíci- 2.700+450Kč    12 dnů v měsíci- 3.600Kč 13dnů v měsíci- 3.600+250Kč  14-15dnů v měsíci- 3.600+450Kč  16-17dnů v měsíci- 4.500Kč  18 a více dnů- 5.000Kč

                                                                                                                                     

platné od 1. 9. 2024    Pro děti od 4 let

 • individuální logopedická diagnostika 
  individuální logopedická péče   

 • seznámení s anglickým jazykem (na základě logopedické diagnostiky)

Školné zahrnuje:

 • péči o dítě dle zvoleného rozsahu docházky
 • příspěvek na provoz DS
 • příspěvek na kvalifikovaný personál
 • úrazové pojištění dítěte
 • metodické, didaktické pomůcky a materiály
 • pitný režim po celou dobu pobytu dle potřeby dítěte
 • čerstvé ovoce jako doplněk stravy během dne
 • ​lůžkoviny, prostěradlo, povlečení a jejich výměnu, podložky              na lehátko
 • hygienické potřeby (toaletní papír, tekuté mýdlo, ručníky, papírové utěrky atd.)
 • fotodokumentaci

   

Školné nezahrnuje:

 • svačinky, obědy
 • vstupné a jízdné na akce pořádané pro děti - placené aktivity kulturní či sportovní
 • osobní potřeby dítěte (hřeben, vlhčené ubrousky, jednorázové - papírové pleny,) 
 • převlečení a přezůvky
 • individuální služby navíc Platby za individuální služby, jednorázovou nepravidelnou docházku a obědy za daný měsíc se platí jednorázově v hotovosti na konci daného měsíce.

Školné pro děti starší 3let dle vybrané varianty docházky se platí v hotovosti nebo na účet a ve stejné měsíční výši po celý rok bez ohledu na počet volných dní v měsíci. Školné je splatné předem, do 15. dne v měsíci, který předchází měsíci docházky, za kterou se školné hradí. (např. platba za duben je splatná k 15. březnu)