Projekty

Název projektu: Dětská skupina DUMÍNEK

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015841 


Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 - 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci Moravskoslezského kraje.                                                                                        Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v našem kraji a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.                                                                                                                                                      Výstupem projektu bude provoz dětské skupiny o kapacitě max 12 dětí.Náš projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost.